Varning för upptrappningen i Mellanöstern

Igår kväll den 2 februari, inledde USA attacker mot ”Iran-stödda” mål i Syrien. Orsaken sägs vara tre dödade amerikanska soldater några dagar tidigare. Några korta kommentarer:

Dessa grupper startade sina attacker efter Israels krig i Gaza, vilket dödat tiotusentals civila. Utifrån hur de ser på situationen tyder allt på att de här miliserna kommer vilja fortsätta så länge kriget i Gaza fortsätter.

Det är väldigt oroande att det pågår en upptrappning som inte ser ut att ha något slut just nu. Motst¨åndsgrupper utför attacker som de ser som stöd för palestinierna. Amerikanska baser i Irak och Syrien som är ganska lätta mål för dessa grupper. Och nu en eskalering där några soldater blev dödade och USA ger sig in i en större krigföring där ett uttalat syfte är att slå mot Iranska mål.

Iran har i sin tur sagt att de inte vill ha något krig men att de kommer att slå tillbaks om de blir attackerade. Och de senaste veckorna har de slagit mot mål i Pakistan och Irak så allt tyder på att de är villiga att kämpa.

Vad jag kan se tyder alltså allt på:

En massa oskyldiga civila kommer att få sätta livet till.

Den här konflikten som kan beskrivas som ”axix of resistance” mot USA kommer fortsätta att trappas upp

Konflikten drabbar redan världsekonomin eftersom den gjort sjötransporter svårare, vilket ökar kostnader och orsakar flaskhalsar i transportkedjorna.

När som helst så kan infrastruktur kopplade till oljan bli attackerade. Exempelvis pipelines, hamnar eller raffinaderier. 27 % av världens olja tas upp ur jorden i Mellanöstern. Så vi står nu inför en enorm risk för något slags oljechock. Ansar Allah / Houthierna har redan hotat med sådana angrepp.

Som jag skrivit om tidigare så befinner sig världsekonomin just nu i ett enormt sårbart läge. Vi har aldrig haft så mycket skulder. Det är värre än 1929, en enorm krasch som bl.a. ledde till andra världskriget. Jag har under den här tiden sedan Hamas attack i Gaza inte hört någon svensk kommentator som reflekterat kring dessa enorma risker. 1974 steg priserna på olja fyrfaldigt. Detta kan hända igen. Bara en 50-procentig prisökning skulle vara helt förödande och skicka ner världsekonomin i ett svart hål av konkurser, arbetslöshet och liknande.

Dessutom finns en avsevärd risk just nu att om upptrappningen med Iran forstätter så kan de vilja ta steget att skaffa sig kärnvapen vilket skulle innebära ytterligare en kraftig försämring av säkerhetsläget i världen.

Vi är alltså just nu på en otroligt farlig väg där det inte egentligen går att se hur det ska kunna sluta bra.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *