Om

Det är allvar nu.

Det här skrivs i en tid, våren 2018 när vi fortfarande har högkonjunktur i den svenska ekonomin. Allting verkar liksom på ytan normalt. Men någonstans därbortåt horisonten hörs ett muller av oro, jag tror att många liksom känner på sig att något är fel och på väg att gå ännu mer fel. Människan har alltid utkämpat stora och små krig, åtminstone så länge man kan minnas. Men nu känns det som att stormakterna står emot varandra mer och mer. Tal om handelskrig mellan USA och Kina. Spänningarna mellan Iran, USA och Israel stiger dag för dag.

Och miljönyheterna är även de av ett allvar som aldrig tidigare hörts. Denna vår fick vi höra om en minskning med 75 % av insektspopulationerna i Tyskland under de senaste tre decennierna. Och fångsterna av torsk i Östersjön verkar på väg att kollapsa.

Jag har valt att starta den här bloggen för att jag tycker man hör för lite samtal om hur allt det här hänger ihop. Och även om det förs massa allvarliga samtal om världsläget, så hör jag alltför lite om riskerna att det faktiskt går åt ett dåligt håll.

Vi behöver prata om att vår civilisation faktiskt är i allvarlig fara idag.

Jag som skriver det här är civilekonom och psykolog och har varit intresserad av miljöfrågor i hela mitt liv. När Donald Trump blev vald till president i USA blev jag ordentligt oroad och ville liksom förstå vad detta innebar och trillade över en del artiklar som satte populismens frammarsch i samband med större trender i världen, såsom oljetoppen (peak oil) och komplexitetskrisen.

Detta är saker som det redan skrivits och pratas en hel del om, men jag tycker ändå att det är lite svårt att hitta lättillgängligt material på svenska, och det är det som är syftet här, att ta tankar och forskning som är publicerade internationellt och presentera på svenska, så enkelt och lättillgängligt som möjligt. Det är egentligen ganska enkla processer, som kan beskrivas med enkla, vardagliga ord. Men området har hittills dominerats av forskare och redan insatta, och kan kännas lite svårtillgängligt när det på gå samma gång är nya tankegångar, på engelska och lite forskningsmässigt presenterat.

Kollapsologi

Domännamnet är hämtat från franskan där man pratar om collapsologie, vetenskapen om industrisamhällets undergång. Det kan handla om hur dessa processer går till, hur de kan undvikas och hur människor reagerar på hot och möjligheter i detta.

Bloggens syfte

Att presentera forskning och teorier om vår civilisations kris på ett så lättillgängligt sätt som möjligt. Med så korta inlägg som möjligt på ett så enkelt språk som det går.
Delta i den svenska debatten om oljetoppen och omställning till ett hållbart samhälle.

Några föresatser och förbehåll

Jag planerar egentligen inte att den här bloggen ska ha ett långt liv, utan om jag lyckas formulera något slags introduktion på svenska om detta område är jag nöjd, sen kan bloggen få finnas kvar utan att jag publicerar så mycket nya texter.

Målet är som sagt i första hand att presentera en del tankar om peak oil och samhällskollapsen på svenska, så har du kollat på engelskspråkiga saker inom dessa ämnen är det mycket möjligt att du känner att jag inte kommer med så mycket nytt.

Eftersom jag drivs av känslan av att det är bråttom, så kommer jag inte alltid att ta mig tid till att fila på alla språkliga formuleringar och så. Ibland skriver jag för enkelhetens skulle onyanserat som att kollapsen eller fastighetsbubblan vore faktum, fast de än så länge är mer av teorier och tänkbara scenarion. Jag har ett heltidsjobb och en familj att ta hand om. Hoppas läsaren har överseende med detta.

Sedvanlig netikett gäller i kommentarsfältet. Jag läser igenom och modererar kommentarer innan de kommer upp på sidan. Detta kan ibland ta några dagar.