Kan Wuhanviruset leda till en samhällskollaps?

Här kommer några snabbt nedklottrade tankar. Följ gärna Chris Martensons updateringar på PeakProsperity/Youtube och läs vidare om kollapsen här på bloggen.

  • Svenska media och experter hävdar att ”ingen anledning till oro” men andra internationella experter är mycket oroade (28 jan -20).
  • Det verkar som att viruset kan spridas under en inkubationstid då man är symtomfri. Inkubationstiden kan vara upp till fem dagar. Detta gör att risken för en pandemi är mycket stor (vi vet redan att det enkelt sprids mellan människor). Och dessutom verkar det som att det nu sprids ohämmat i Kina, ett mycket tättbefolkat och ganska fattigt land, i alla fall i stora delar på landsbygden. Redan finns idag rapporter om att smitta skett utanför Kinas gränser; i Japan och Tyskland.
  • En internationell pandemi skulle garanterat leda oss rakt in i den svåra lågkonjunktur som redan är på gång. Denna har förutsättningar att bli så svår att den kan mynna ut i en kollaps. Se vidare i andra artiklar här på bloggen samt min Twitter. (här pratar jag bara om pandemin som trigger för ännu värre svårigheter – på ett mänskligt plan skulle det vara en otrolig katastrof i sig om det blir så)
  • Även om viruset stannar inom Kinas gränser så är det tveksamt om världsekonomin klarar av ett kvartal av nolltillväxt i Kina. Kombinerat med kraftigt försämrat ”consumer confidence” där. Allmänheten i Kina skulle tappa framtidstron efter en svår epidemi med många dödsfall. En sådan stämningsförändring kan ha kraftiga effekter på hur mycket allmänheten väljer att låna/spara etc, vilket får följdeffekter inom och utanför landet. Observera att epidemin fortfarande växer exponentiellt i landet och inte visar några tecken på att lugna sig, och vi ser redan att städer och fabriker är kraftigt påverkade av smittläget.
  • Den kloke ekonomen Tuomas Malinen pekade redan innan viruset var känt ut Kina som en mycket trolig drivande faktor i nästa lågkonjunktur/finanskris. Nu när Kina av allt att döma går in i en ekonomisk nedgång kommer detta att kunna ha förödande effekter för världsekonomin.

Jag vill betona att jag inte kan ha någon aning om ifall den här kollapsprocessen kommer att ta några veckor eller flera år. Det viktigaste jag vill kommunicera är att det är bra om människor är medvetna om att de här mekanismerna som leder till en kollaps existerar och att vi som samhälle behöver börja tänka tanken att all bekvämlighet och rikedom vi har idag inte varar för alltid.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *