Folkhälsomyndigheten går emot internationella experter: ”låg risk för spridning hit”

I flera veckor nu har jag twittrat om att Folkhälsomyndigheten påstår att risken för att coronaviruset (ncov-19) sprids till Sverige är ”mycket låg”. Igår kom en ny intervju med samma budskap. Samtidigt som internationella experter pratar om att smittspridningen över världen inte kommer att gå att hindra (fler källor till detta finns i min twitter).

Jag hörde Chris Martenson rapporter på YouTube i januari och såg samtidigt att Kina, en av världens skickligaste kontrollstater, inte lyckades begränsa smittan. Trots totalt utegångsförbud i stora områden. Och tänkte att det här viruset kommer att kunna sprida sig över hela världen, vare sig vi vill eller inte. Det enda som skulle kunna lyckas är om man helt stänger ett lands gränser, med militär utposterad, vilket vore näst intill omöjligt i vår connectade värld.

Den mest slående nyheten för mig har varit att den expert som BBC valde att intervjua, professor Neil Ferguson, säger att han uppskattar att ungefär 25 % av sjukdomsfallen utanför Kina blivit upptäckta. Det finns alltså ett mörkertal på ungefär 75 % – där smitta pågår oupptäckt i denna stund. Det är ju åtminstone i Sverige endast i fall där sjukvården möter en patient med lungsymtom och det finns en koppling till Kina då man börjar kolla efter viruset. Det är fullt möjligt att någon kommit från Kina, smittat t.ex. en taxichaufför, som smittat sin partner, och smittan har spridits, och denna smittkedja kan fortsätta ett bra tag tills någon kommer med en allvarlig lunginflammation till sjukvården och de får för sig att testa för viruset.  Och någon gång kommer smittan att ha hunnit föröka sig så mycket att det är omöjligt att hejda spridningen, den har tagit över ett helt samhälle, en kommun eller liknande, och kanske börjat sprida sig till grannkommunerna. Man kan smitta utan att ha symtom och smittan sprids lätt vid exempelvis taxiresor och liknande. Den stora spridningen på kryssningsfartyg är exempel – hade vanlig karantän på rummet räckt, hade fallen varit betydligt färre.

Jag som lekman kan inte se att det kommer att gå att hejda smittan, men om folkhälsomyndigheten har några förklaringar till sina bedömningar så vore jag otroligt intresserad av att höra dem. Jag har faktiskt efterfrågat dessa vid en kontakt via Twitter.

Det som gör att jag vill skriva detta är att vi kommer att möta ett antal svåra kriser de närmsta åren. Coronaviruset är bara början. Snart kommer en svår lågkonjunktur med trolig finanskrasch. Dessutom tyder vinterns skogsbränder i Australien på att vi kommer att få se accelererande problem med klimatförändringar också.

I denna svåra utveckling kommer allmänhetens tilltro till myndigheterna att sättas på prov. När tilltron har urholkats tillräckligt närmar vi oss ett kollapsläge, där människor slutar utföra sina plikter, slutar följa lagar och gå till sina jobb. Därför är det utomordentligt allvarligt med denna slapphet att Folkhälsomyndigheten vecka efter vecka upprepar sina budskap om ”ingen anledning till oro”.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *