Recension av Nomi Prins bok Collusion

Århundradets börskrash ägde rum 1929. Efter ett årtionde av spekulation fanns en allmänt utbredd tro att aktiekurserna skulle hålla sig på en hög nivå för alltid. På några dagar tappade börsen 40 procent av sitt värde och detta ledde sedan vidare till den svåra ekonomiska depressionen på 30-talet, med över 20 procents arbetslöshet i stora delar av världen, vilket i sin tur ledde in i andra världskriget.

Nu är världsekonomin i ett liknande läge som 1929. Allt ser fint ut på ytan. Aktiemarknaderna har registrerat all-time highs i ett antal år och världsekonomin ser ut att puttra på i god fart. I Sverige, USA och på många andra ställen pratas det om högkonjunktur.

Men under ytan är det som ett korthus som väntar på att falla. I tio år har världens centralbanker samarbetat om att genomföra en nollräntepolitik. I princip alla rika länder i världen har alltså haft nollränta. Centralbankerna har genomfört detta med hjälp av en åtgärd som benämnts Quantitative Easing (QE). De har under dessa år köpt stora mängder värdepapper, mest olika typer obligationer och statsskuldväxlar. Dessa köp har gjort att räntorna har gått ner, för när en aktör gör stora köp på en marknad så går priset på tillgången upp, och när obligationspriserna går upp, så innebär detta att räntan går ned. Man har köpt värdepappren av större affärsbanker, vilka har kunnat göra rekordvinster genom att delta i dessa transaktioner med centralbankerna. Eftersom det på detta sätt kommit in stora mängder nytt kapital i finanssektorn, har detta bidragit till att driva upp aktiekurserna generellt. Och de låga räntorna och den stora tillgången på kapital har också bidragit till att driva upp fastighetspriserna i hela världen, inklusive Sverige. Centralbankernas köp är av en helt enorm skala, deras balansräkningar har under denna tid ökat i omfång fyra till fem gånger i de stora ekonomierna.

Nu verkar det helt normalt att privatpersoner både har skyhöga bostadslån och samtidigt ligger med hundratusentals kronor i aktiefonder på börsen för att ”spara” till pensionen (citattecknen för att risken för personlig konkurs samtidigt starkt ökar). Det är normalt att man går på Ikea och de gör reklam i högtalarna för att ta lån hos dem både för att köpa möbler och allt möjligt annat. Det har blivit normalt att ha så höga lån på sin bostad att man aldrig kommer att kunna betala tillbaks dem. Bankernas krav på kontantinsats, som säkerhet mot prisförändringar, verkar bara vara en kosmetisk manöver, för jag hörde om en bank som samtidigt erbjöd blancolån till samme låntagare som hade ett nytaget villalån.

Hela världen har nu haft en lång period av låga räntor och god tillgång på kapital, så den här typen av ansvarslösa lån finns överallt, i företag, för hushåll och för hela stater (som vi nu ser med Turkiet).

Jag söker på den svenska delen av internet och hittar inga tidningar som skrivit om QE. I internationella alternativmedia har åtgärden diskuterats och kritiserats sedan den kom och nu i våras kom en monografi om ämnet, Collusion av Nomi Prins. Prins har åkt runt till Mexico, Brasilien, Japan, Kina och Europa för att följa hur penningpolitiken har utvecklats under denna tid. Hon skildrar hur framförallt USA pressat centralbanker i hela världen att anpassa sig till lågräntans och penningtryckandets politik. När det gäller orsakerna till QE refererar Prins framförallt till att det fanns informella band mellan Federal Reserve, USAs centralbank, och Wall Street. De stora bankerna på Wall Street satt med en stor mängd problemkrediter efter finanskrisen 2008, av den omfattningen att de riskerade att gå under. Detta är det ständiga dilemmat i samband med finanskrascher – att låta bankerna gå i konkurs, vilket är en stor kostnad för samhället, eller att hålla dem under armarna, vilket leder till att man går miste om den självsanering som konkurser och kreditförluster kan innebära. Många av problemlånen i banksystemet döljs genom att räntan är så låg, och dessutom har Fed själva köpt upp många av problemkrediterna genom en slags bostadsobligationer.

För utecklingsländer såsom Brasilien har QE inneburit svåra avvägningar, det har funnits ett överflöd av spekulativt kapital i världen, som gärna dras till dessa ekonomier, men samtidigt kan det ödelägga ett sådant lands ekonomi när det spekulativa kapitalet drar vidare till något annat ställe i världen där det för tillfället verkar finnas högre avkastningsmöjligheter.

Boken beskriver hur QE sprids och dryftas i tal, centralbanksprotokoll och olika överläggningar över hela världen. Den är sprängfylld av fakta, men känns ofta som något av en thriller. Dessa ekonomer och bankmän spelar roulette med världsekonomin som insats.

För det som QE har lett till är den samlade skuldsättningen i världen nu ligger på samma nivå som den gjorde 1929 (mätt i skulder genom BNP). Vi vet att kapitalismen förr eller senare kommer att gå in i en lågkonjunktur, och då kommer företag och privatpersoner att få ekonomiska problem och gå i konkurs. När hela ekonomin är så enormt uppblåst av låntagande, inklusive själva centralbankernas balansräkningar, så behövs det bara små svängningar någonstans för att det ska börja knaka och krascha. Kriser brukar oftast börja på oväntade ställen, häromveckan var det Turkiet som fick problem, som just är kopplade till ansvarslös kreditexpansion. Sverige är klart utsatt i och med de enorma prisökningarna på villor och bostadsrätter. I olika sammanställningar brukar Sverige ligga i topp fem på länder som har högst risk för en fastighetskrasch tillsammans med länder som Canada, Norge och Nya Zealand.

Prins slutsats är att det här är ett läge som är helt omöjligt att ta sig ur. Om centralbankerna börjar sälja av sina enorma värdepapperstillgångar, så kommer räntorna att stiga, vilket kommer att leda till en dålig spiral som är starkt avkylande på ekonomin, och ekonomin kommer snabbt att gå in i ett läge liknande det som var i förra finanskrisen. Hushåll och företag som har mer lån än de egentligen klarar av har kunnat klara sig nu under åren med nollränta, men så fort räntorna stiger, kommer ett stort antal av dessa att få problem. Detta kommer att riskera att leda till en finanskrasch liknande den 2007-8. Om centralbankerna fortsätter att köpa tillgångar på det här sättet så kommer förr eller senare ljuskäglan riktas mot valutorna. I en lågkonjunktur kommer centralbankerna att kunna sitta med enorma mängder av problemkrediter på sina balansräkningar, vilket riskerar att allvarligt urholka deras trovärdighet. Och i länder där centralbanken ohämmat trycker pengar (vilket QE i praktiken innebär) kommer det förr eller senare att uppstå inflation, tänk på Tyskland på 1920-talet.

Ett av ekonomen John Maynard Keynes mest kända citat är: ”Det finns inget mer raffinerat och säkert sätt att helt förstöra grunden för ett samhälle än att urholka en valutas värde. Detta drar igång alla ekonomins dolda krafter på förstörelsens sida och gör det på ett sätt som en människa på miljonen kan upptäcka”.

Prins går så långt som att föreslå att se till att ha ordentligt med kontanter och liknande hemma. Hennes slutsats av allt detta är alltså att banksystemet när som helst kan totalkrascha. Och då är Prins ingen flummig konspirationsteoretiker, hon är en Einsteinsmart matematiker som varit chef på Wall Street i många år innan hon började arbeta med det här granskningsarbetet.

Mellan raderna får man i boken en känsla av USA som en nation på dekis som tvingas åka omkring med mössan i handen och be sina allierade att hjälpa till med penningtryckandet så att Wall Street ine totalhavererar. Jag läser boken samtidigt med Pablo Servigne och Raphael Stevens bok Comment tout peut s’effondrer (”Hur allt kan braka samman”). Servigne myntade för några år sedan begreppet ”collapsologie”, vetenskapen om samhällskollapsen. I början som ett slags skämt, men sedan har begreppet börjat användas seriöst i Frankrike. Författarna beskriver att alla civilisationer förr eller senare har kollapsat, och mycket tyder nu på att det är dags även för vår civilisation. Tillväxten i industrivärlden har bara sjunkit och sjunkit årtionde för årtionde under en lång tid. Många tror att det är denna allmänna ekonomiska stagnation som har lett till den dramatiska ökningen av skuldsättningen i världen. Vi är liksom tillvanda på att kunna köpa våra prylar och resor och så vidare, vi vill ha mer och mer år från år, och när det inte går så sätter vi oss i skuld. Detta ledde först till finanskrisen 2007-8 och nu har världen istället för att förbereda sig på sämre tider med ofrånkomligt högre olje- och energipriser, levt på kredit i tio år, vilket gör att fallet riskerar att bli än högre.

Går det att säga något för Sveriges del om den analysen som jag här presenterar stämmer?

För det första kan man säga att det är ytterst lite som går att göra åt huvudproblemet. Nu när de stora centralbankernas balansräkningar är såhär uppblåsta och det därför finns ”tillgångsbubblor” överallt i världen, då är det som att vi sitter på ett fartyg och en laddning är apterad vid skrovet och vi kan bara sitta och vänta på att det exploderar och se vad resultatet blir. När hela världen redan har nollräntor så har centralbankerna nämligen inte längre kvar sitt främsta vapen i krissituationer: att sänka räntan.

Jag är lite bekymrad över att det i den svenska debatten varit ganska omfattande diskussioner av problematiken med övervärderade fastigheter, men jag har inte någonstans hört att detta satts i samband med den internationella penningpolitiska utvecklingen med QE.

Jag skulle önska att både allmänheten och politikerna satte sig in i riskerna med den nuvarande situationen. Om en vanlig finanskris är som en storm, så kan det nästa gång bli orkan. Och då är det bra desto fler personer som är förberedda på att det kan bli så. När vi redan ser ökande krigsrisker efter Donald Trumps tillträde som president, så kan de här problemen tyvärr ytterligare spä på riskerna för fientligheter. Och euron framstår som svag i det här perspektivet. Flera länder uppfyller redan idag inte kraven i EU:s stabilitetspakt. Det faktum att euron är ett valutasamarbete mellan självstyrande stater kommer att kunna göra den svagare i ett krisläge, där det exempelvis kan komma spekulativa attacker mot valutor.

Det finns liksom risker överallt, eftersom hela systemet är uppblåst av billiga pengar och lån. Finns det en förberedelse inom politiken och på de finansiella marknaderna inför att både euron och dollarn kan bli utsatta och få problem i nästa lågkonjunktur? Detta skulle kunna få konsekvenser som inte går att överblicka. Vad händer till exempel om ett land väljer att helt tvärt vägra delta i euron och börjar bygga upp sin egen guldbaserade valuta? Det scenariot vore inte omöjligt i ett Europa där populistpartier sitter vid makten i flera länder. Vi är beroende av världshandeln för att få mat på våra middagsbord. Och vi ser nu hur förödande det är för Turkiet när marknaden tappar förtroendet för landet och dess valuta. Vad händer med världshandeln den dag marknaden tappar förtroendet för dollarn eller euron?

Hela den här situationen stärker de farhågor som väckts de senaste åren om farorna med att vår värld är så extremt ihopkopplad idag.

Så låt oss börja med att mentalt förbereda oss på att den nuvarande gynnsamma ekonomiska situationen kommer att kunna förändras radikalt och på att en finanskrasch av 1929 års mått är fullt möjlig att det inträffar igen.

Håller centralbankerna på att trigga en systemkollaps?

Det finns ett begrepp som är väldigt viktigt för att förstå utvecklingen i ekonomin efter den senaste finanskrisen 2007-8, men som man nästan aldrig hör någonting om i svenska media. På engelska kallas det quantitative easing, eller på svenska kvantitativ lättnad.

Innebörden av detta, låt oss kalla det QE, är att centralbankerna trycker pengar och för dem köper obligationer och andra värdepapper på marknaden. Detta är ett nytt grepp som tillkom för att försöka stimulera ekonomin efter finanskrisen, men som sedan fortsatt. Det leder till en situation med konstgjort låga räntor och stigande priser på aktier och fastigheter (konstgjort eftersom ökningen beror låga räntor och tillskott av nytryckta pengar). Meningen var att det skulle stimulera tillväxten tillfälligt, men sedan så kom man tydligen aldrig upp i en så bra tillväxt att man kunde sluta, och programmet fortsatte över tid, (eftersom bloggen är tänkt att försöka förklara de här sakerna för människor med varierande grad av förkunskaper, har jag skrivit lite extra om centralbanksekonomi längst ner i artikeln för den som tycker att det här känns svårgripbart)

Den amerikanska centralbanken (Fed) har på tio år mer än fyrdubblat sina tillgångar:

US Federal Reserve balance sheet total

(från Wikipedia)

Det normala vore att Fed ökade sina tillgångar och tryckte upp pengar i ungefär samma takt som tillväxten i ekonomin, det vill säga någon procent per år. När ekonomin växer så behövs också mer pengar, och en av centralbankens uppgifter är att trycka upp så mycket som behövs. Så ökningen som syns i diagrammet ovan är helt klart av det extrema slaget.

Det kan tilläggas att under denna tid har den amerikanska börsen stigit till historiskt sett ovanligt höga värderingar i ett läge där tillväxten är ganska svag. Så vad jag kan se så verkar det finnas fog för kritikernas påståenden att QE bidrar till att blåsa upp aktiepriserna. Dessa kritiker säger att centralbankerna gör sina obligationsköp (som alltså kallas QE) av olika finansiella institutioner, affärsbanker, investmentbanker och liknande. Och dessa banker får då möjlighet att investera mer pengar än de annars hade gjort, och då är ett utlopp för bankernas extra köpkraft att de kan köpa aktier, och så verkar också ha skett.

Om detta stämmer sitter centralbankerna nu i en mycket svår situation, de har gång på gång gått ut med föresatsen att avveckla QE, det vill säga sälja bort de okonventionella tillgångarna (obligationer etc), men den dagen de gör det så är risken stor att priserna på aktier och obligationer faller starkt, på ett sätt som leder fram till en ny finanskris. Det är bara det att denna gång är centralbankerna själva också exponerade i och med sina höga innehav av dessa värdepapper. Om priserna faller dramatiskt så finns en risk att en eller flera centralbanker i världen blir obeståndsmässiga, det vill säga att skulderna överstiger tillgångarna, ett läge där normala företag skulle behövt gå i konkurs. Det är kanske ingen slump att de s.k. ”mortgage-backed securities” i diagrammet ovan är markerade i rött, för detta är en väldigt riskfylld sorts värdepapper. Mortgage-based securities är värdepapper som innehåller en massa bostadslån. Man ”förpackar” en större mängd bostadslån och säljer skulden vidare på de finansiella marknaderna. Så länge bostadspriserna stiger och låntagarna betalar av är detta en helt okay investering, men problemet är om priserna faller och det blir problem för låntagarna att betala på lånen, så kan dessa värdepapper bli värdelösa.

Nu ska det nog mycket till innan en centralbank går i konkurs. Men det finns en stor risk att en en eller flera konkursmässiga centralbanker leder till enorma problem inom finanssektorn och faktiskt för hela världens handel.

Ett tänkbart scenario

Bara för att göra det mer konkret skulle man kunna måla upp följande scenario. Just nu, sommaren 2018 är det bra konjunktur i världsekonomin. Men det kommer såklart att komma en lågkonjuktur efter detta, och tecknen finns redan på en avmattning. Eftersom både stater, företag och privatpersoner är historiskt sett väldigt högt skuldsatta, finns en massa sårbarhet och risker i världsekonomin. Många utvecklingsländer och även Italien har redan idag stora svårigheter med att betala sina skulder. Ett stort antal länder har haft kraftigt stigande fastighetspriser och står därmed inför risken av fallande priser när konjunkturen vänder. Exempel är Sverige, Norge, Canada, Nya Zeeland. Även Kina är numera högt belånat och har risk för en fastighetskrasch. Om bara en del av dessa länder får problem, så finns risken att det sprider sig till USA. Även USA har fastighetspriser som ligger långt över vad som borde ses som normalt enligt traditionella värderingsmetoder. Låt oss alltså säga att fastighetspriserna börjar falla i USA, samtidigt som konjunkturen försämras, arbetslösheten ökar, vilket gör att en del av dem som tagit lån för att köpa fastigheter kommer att få problem med att betala på sina lån.

Låt oss säga att det sedan kommer rapporter att Federal Reserve har gjort stora förluster på sina mortgage-backed securities. Tänk om sedan någon aktör, kanske Kina, kanske Ryssland, kanske Georg Soros Quantum-fond, kanske någon annan, börjar sälja dollar i stora mängder, och säger sig sakna förtroende för valutan. Om sedan andra aktörer följer efter och säljer dollar, skulle detta lätt kunna utlösa ett läge där både företag, stater och privatpersoner världen över paniksäljer dollar och amerikanska aktier och värdeppaper. Det skulle kunna sluta i en fullständig krasch, en bankrutt för hela amerikanska ekonomin. Ju fler som säljer dollar och amerikanska tillgångar, ju sämre kommer den amerikanska ekonomin se ut, på kort och lång sikt, och ju mer förluster kommer att synas i Federal reserves finanser, vilket kommer göra det svårare att återfå förtroendet för dollarn. Samma process skulle kunna hända för euron. Här i Europa har vi dessutom ett komplext och svårjobbat politiskt projekt bakom valutan, där den här sortens utveckling kommer att sätta samarbetet på prov ordentligt (samarbetet är faktiskt redan på väg att krascha i och med att kraven i stabilitetspakten inte följs av ett flertal av medlemmarna i valutaunionen).

Här kan det vara intressant att tänka på att dollarn används som extravaluta i hela världen. Inte minst i Latinamerika där det finns en tradition av politisk och ekonomisk instabilitet, har dollarn en roll av att stå för ett stabilt säkert värde. Människor växlar alltså sina besparingar till dollares och spar i madrassen eller på konton någonstans i världen. Vad kommer att hända när det kommer rykten om att dollarn inte längre är så säker som man trott? Jag har svårt att tro att inte dessa människor, som är vana att hantera plötsliga, oförutsedda förändringar, kommer att springa snabbaste vägen till växlingskontoret och växla sina dollar till vadhelst de kan få tag på, guld, schweizerfranc, bitcoin, och så vidare.

Om det skulle uppstå en sådan situation där världen tappar förtroendet för dollarn som valuta, så är det svårt att tänka sig att detta inte skulle påverka världsekonomin. En stor del av de leveranser av varor som sker världen över hela tiden, bygger ju på kontrakt som är uppgjorda i någon stor valuta, oftast dollar. Så problem med dollarn skulle kunna leda till att världshandeln går ner eller helt stannar. Oljetankers, containerfartyg och långtradare skulle kunna sluta fara över världen. Om ett sådant läge skulle vara säg en månad, skulle det bli svårt att liksom bara starta om världsekonomin. Människor skulle ha tappat förtroende för att pengar har ett beständigt värde och för att det ekonomiska systemet kan ge dem mat och uppehälle. Och ett stort antal företag skulle ha gått i konkurs. Vi är så sammanbundna med varandra i ekonomin att sådana här systemrisker kan ha en helt förödande inverkan om det värsta inträffar.

Vad har QE med samhällskollapsen att göra?

Jag har i tidigare inlägg försökt beskriva hur vi lever i ett samhälle där tillväxten, själva motorn i den kapitalistiska ekonomin, håller på och saktar in. När en civilisation håller på och stagnerar är det inte ovanligt att man väljer att devalvera valutan. I romarriket minskade successivt mängden silver i mynten, särskilt på tvåhundratalet e.kr. Devalvering är liksom ett sätt för staten att krama ur sista droppen av rikedom, när det inte finns några andra sätt kvar.

Effekten av QE liknar den vid devalvering, pengarna blir mindre värda, dels genom att det trycks upp så mycket nya pengar, och dels genom att centralbankens tillgångar blir mer riskfyllda. Risken ökar att dollarn i ett läge helt eller delvis tappar sitt värde, för att Fed gjort stora förluster.

Egentligen var redan finanskrisen 2007-8 ett tecken på att industriländernas ekonomi inte var riktigt frisk. Men genom QE kunde centralbankerna blåsa upp olika bubblor i ekonomin. Räntorna blev låga, efterfrågan på aktier och fastigheter ökade vilket spädde på övervärderingen av dessa tillgångar. Allt detta gav ett sken av att allt var som vanligt, och nu har ekonomin fortsatt att se ganska normal ut i tio år sedan dess. Det är lite som någon som fryser och har slut på ved och får för sig att börja elda upp husets väggar. Funkar på kort sikt, men gör en dålig situation tio gånger värre.

Vad som egentligen hade behövts efter finanskrisen var att ekonomierna gick igenom ett rejält stålbad där företag gick i konkurs, och privatpersoner började spara mer och betala av sina lån, och att alla tillgängliga extra resurser investerades i att utveckla alternativa energikällor. I stället har vi sett en fortsatt konsumtionsyra i tio år, som drivits på av ökande fastighetspriser och lånade pengar.

Man skulle kunna säga att vår alltmer komplexa ekonomi- och finansvärld har försett oss med otaliga möjligheter att leva över våra tillgångar genom att låna upp pengar på olika sätt. QE är den senaste twisten på detta, man liksom gömmer undan massa kreditrisk i centralbankernas balansräkning. Det riskerar att bli den sista finansiella uppfinningen för vår civilisation.

Jag vill betona att jag såklart hoppas att vi ska kunna lösa det här och fortsätta med våra liv och våra demokratier som vi gjort ett tag nu. Tyvärr är det just nu lättare att se framför sig en systemkollaps än att se hur situationen ska kunna lösa sig till allas bästa. Jag vill också betona att det scenario jag angav ovan bara är ett försök till illustrativt exempel; när hela världsekonomin är uppblåst med risker överallt inom alla sektorer och länder, så kan en nedgång börja i princip var som helst, för att sen få en dominoeffekt och i förlängningen utlösa en kollaps av hela systemet.

– Läs mer om problemen med QE i Nomi Prins bok Collusion (Adlibris, Bokus). Hon finns också i ett antal videor på Youtube. Det kan kanske nämnas hon tidigare arbetat på höga positioner i finansvärlden, bland annat på investmentbanken Goldman Sachs.

– Kan också rekommendera ett avsnitt i Peak Prosperitys Crash course (om samhällskollapsen) där Quantitative easing gås igenom mer i detalj.

– Tanken att kreditgivning kan stimulera ekonomin ingår inte i den traditionella ekonomiska teorin, trots att det är ganska självklart för en lekman. Detta kan vara en orsak till att politiken är ganska naiv och passiv med att reglera och sätta tak för kreditgivning. Jag rekommenderar därför professor Steve Keen som blivit en förgrundsfigur för alternativ nationalekonomi, där exempelvis sådana här tankar får plats; om krediter och pengars inverkan på ekonomin.

Minikurs i centralbanksekonomi för nybörjare:

I början av centralbankernas historia fanns möjligheten att lösa in sedlarna till guld. Man ägde alltså något av beständigt värde; guld, när man ägde pengar. Centralbankernas balansräkning såg ut så att de deras tillgångar bestod av guld och i vissa fall andra ädla metaller såsom silver. Och på skulderna bestod av utestående sedlar. När vi vanliga människor äger sedlar/pengar ser vi det som tillgångar, men för centralbankerna, utgivarna av pengar, betraktas det som en skuld. Så är det fortfarande. Trots att numera äger centralbankerna endast en liten del guld, resten av deras tillgångar är olika statspapper, dvs sånt som stater ger ut för att låna pengar. Och numera, efter QE, också andra typer av obligationer. När centralbankerna köper obligationer på marknaden, så betalar de med pengar, vilket gör att penningmängden ökar i ekonomin.

En viktig uppgift för en centralbank är att förse landet med ”lagom” med pengar för att ekonomin ska fungera optimalt. Om centralbanken ger ut för mycket pengar så blir det ”överskott” och inflation, prisökningar. Ger centralbanken ut för lite pengar i förhållande till ekonomins tillväxt så leder det normalt sett till deflation, minskning av prisnivån.

Nu verkar det som att centralbankerna hittills genom att köpa värdepapper på marknaden lyckats undvika en prisinflation, men man kan vara orolig att det har gjort att priser på obligationer och aktier har hållits konstgjort höga.

Det kan vara viktigt att förtydliga att när centralbankerna köper obligationer, så stiger priserna på dessa, och när priset på en obligation stiger så innebär detta att räntan sjunker. Detta eftersom räntan är baserad på förhållandet mellan obligationens pris idag och vad den utdelar i framtiden. Detta är optionernas matematik.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save