Augusti 2020: noteringar om året hittills

Nu har vi alltså upplevt ungefär ett halvår av corona-pandemin. Vi har fått se tomma butikshyllor när människor var rädda och hamstrade mat och toapapper. Vi har fått se brister på sjukvårdsmaterial, ansiktsmasker, reagensvätskor, och allehanda varor; till och med ögonfransförlängningsbranschen har haft svåra problem med leveranserna.

Jag tror många i den rika delen av världen blivit plågsamt medvetna om vårt samhälles sårbarhet.

Och samtidigt tar ekonomin svårt stryk av alla nedstängningar och restriktioner. En BNP-minskning på åtminstone fem till tio procent verkar vara att förvänta för helåret 2020. Och när arbetslösheten och den ekonomiska osäkerheten ökar så ökar också de sociala spänningarna. De enorma demonstrationerna och oroligheterna i USA den senaste månaden hade knappast blivit så våldsamma om det inte hade eldats på av en det svåra ekonomiska läget. Det finns till och med bedömare som är oroliga för en kupp eller ett uppseglande inbördeskrig i USA.

Och samtidigt ser vi konsekvenser av den globala uppvärmningen som bara ökar och ökar. Enorma skogsbränder i Australien i början av året. Och nu i sommar temperaturer mellan 30 och 40 grader i Sibirien, ca 20 grader över normalt. Följt av svåra skogsbränder även där.

Ett flertal länder befinner sig nära att krascha eller kollapsa. Just nu vänds blickarna mot Libanon på grund av den enorma explotionen i hamnen häromdagen. Deras ekonomi har varit på fallrepet länge och coronakrisen håller på att göra läget helt ohållbart och alla verkar nu överrens om att det kommer att krascha på något sätt, vilket kan komma att få stora konsekvenser för hela regionen.

Ett stort antal länder dras med liknande problem, såsom accelererande statsskuld, låg tillväxt, politiskt kaos etc. Vad ska man till exempel tro om alla rapporter om att det inte går att växla RMB mot dollar i Kina? Någon påstod att Folkrepubliken Kina kan vara bara månader från att kollapsa.

Ekonomin världen över är ett kapitel för sig. Samtidigt som BNP minskar drastiskt överlag så är börserna på all-time-high. Inte ens ekonomiexperter verkar ha någon vettig förklaring till hur detta kan komma sig. Mycket tyder såklart på att det beror på den enorma expansion av pengatryckande och skuldsättning som följt med coronakrisen. I ett känsligt läge där vi redan lånat för mycket under flera årtionden har vi alltså gjort våra ekonomier ytterligare mycket mer sårbara genom ”more-of-the-same”, mer av samma.

Som jag sagt tidigare här på bloggen: Det handlar inte om att politiker och centralbanker är inkompetenta, utan på att tillväxten varit låg under en lång tid vilket har lett oss in i en återvändsgränd. Där vi artficiellt stimulerar ekonomin genom att konsumera och investera för lånade pengar som egentligen inte finns. Jag kan inte se något annat än att vi kommer att få se hur den här sårbarheten gör att världsekonomi snart börjar krackelera, troligen innan årets slut. Ytterst få företag lär kunna dela ut några pengar till aktieägarna nästa år, och åtminstone när detta blir uppenbart borde det få något slags effekter på börserna. Samtidigt som det är svårt att veta exakt hur det kommera att se ut, en så omfattande global ekonomi som vi har idag har aldrig kraschat ordentligt. 1929 var världsekonomin långt mycket mindre än idag.

Vi ser också att intresset för fröer och hus på landet har ökat. När det skakar i omvärlden verkar det alltså som att människor instinktivt tänker sig tillbaks till jordbrukssamhället – jag behöver kunna odla min egen mat.

Sammanfattning: Coronapandemin har gjort så att många underliggande problem och sårbarheter hos vår civilisation kommer i dagen. Den risk för att vårt samhälle ska kollapsa som gått att se i årtionden blir nu mycket tydligare. Jag har svårt att se att vi hade kunnat undvika den här utvecklingen även utan pandemin, men nu har den tagit fart på allvar. Jag skulle så önska att vi kunde arbeta gemensamt för att att göra fallet så mjukt som möjligt, men just nu går utvecklingen åt motsatt håll: Ökade politiska spänningar inom och mellan länder. Galopperande skuldsäggning och pengatryckning. Och så vidare.

Eftersom jag bara är en obetydlig bloggare som väldigt få läser, så tillåter jag mig att göra några gissningar om vart vi är på väg. Jag kommer säkert ha fel i mångt och mycket, men om jag skulle få rätt på någon eller några punkter så vill jag få njuta av den sötman i allt det här eländet…

– EU och valutasamarbetet (euron) kommer att ha enorma problem under det kommande åren, troligt är att euron på något sätt splittras och bryts upp. Stor risk att detta sker på ett oordnat sätt som skapar kaos inom ekonomi och politik.

– Ökande kaos i USA, stor risk för något i stil med inbördeskrig och demokratins upphörande. Exempelvis kring presidentvalet, där Trump nu i dagarna börjar försöka krångla till det genom att prata om det ska uppskjutas.

– En rad kraschande och kollapsande länder mer i periferin, såsom Libanon. Kina är också en stark kandidat.

– Bankkrascher och bankruns över hela världen, som riskerar att sprida sig som en präriebrand och ödelägga hela det finansiella systemet. (läs gärna mer av den finske ekonomidocenten Tuomas Malinen om detta).

– Problem med prisstabilitet världen över – deflation eller inflation eller olika kombinationer därav. Exempelvis att matvarupriserna stiger medan allt annat faller. Vilket i sin tur ensamt har kraften att ödelägga ekonomin.

– Underliggande problem såsom uppblåsta fastighetspriser (världen över, inte minst i Sverige) och skuldberg inom studieskulder, billån osv kommer nu att komma upp i dagen.

– Det skulle heller inte förvåna mig om guldpriset fortsätter stiga framöver, vilket i sig sänder en signal till allmänheten om att finansmarknadens aktörer är oroliga för framtiden. Detta i sig kan bli en ond spiral där människor blir alltmer ovilliga att äga pengar, sedlar och mynt; pengarna byts mot guld etc istället. Och pengarna är ju inte bara betalningsmedel, utan sätt för staterna att låna, så denna utveckling kan leda till att stater går i bankrutt när lånemöjligheterna stryps.

– Om ett par av ovanstående punkter blir verklighet så finns risk att allmänheten tappar förtroendet för systemet och för valutorna och då kan det bli nödvändigt med åtgärder för att återupprätta förtroendet, såsom att knyta valutor till guldet. Detta riskerar dock att förvärra krisen för det skulle göra det svårare att upprätthålla dagens låga räntor. Och vid högre räntor skulle än fler hushåll och företag gå i konkurs, så det riskerar att bli en ond spiral.

*Vill du läsa mer och förstå allt detta mer på djupet så finns förstås massa artiklar tidigare här på bloggen (se också min Twitter) och nyligen kom också en brilliant sammanfattning av dessa tankar i en artikel av Nathan Hagens: Economics for the future – Beyond the superorganism. På YouTube finns en bra film med den uppmuntrande titeln There’s no Tomorrow. Fler litteraturtips finns också i andra artiklar här på bloggen.

Jo, och så vill jag lägga till en sak… Samtidigt som grunden i det här är en kollapsutveckling som går att studera, förstå och förutsäga. Samtidigt så finns det individer, politiker och ekonomer som fattar beslut och gör saker i detta och som har ett ansvar. De som nu är ansvariga för att ytterligare försöka blåsa upp våra ekonomier med pengatryckning och lån har ett ansvar för den ödeläggelse som kommer att följa, detta måste vi också prata om. Särskilt drabbad blev jag av att höra finansminister Magdalena Andersson tidigt i krisen prata vitt och brett om hur bra det var att Sverige lånar en massa nu.

Kollapsexperterna: Covid-19 kan att få korthuset att falla

Paul Arbair var den som fick mig att få upp ögonen för att kollapsutvecklingen kan förklara inte bara det här med oljan och växthuseffekten, utan också populismen, Donald Trumps seger i presidentvalet m.m.

En annan framstående person som nu flaggar för att coronaviruset kan det som sänker skutan är statsvetaren och journalisten Nafeez Ahmed: Coronavirus, Synchronous Failure and the Global Phase-Shift.

Frankrikes mest namnkunniga kollapsolog, som faktiskt myntade begreppet kollapsologi (collapsologie), Pablo Servigne, är inne på samma tankegångar i två nyutkomna artiklar – i kollapsmagasinet Yggdrasil och på sin Facebook-sida (tyvärr bara på franska).

En av de tidigaste med att blogga på svenska om kollapsen, Flute-tankar, även han verkar i sin twitter-ström vara inne på detta, att Covid-19 kan bli det som triggar att systemet brakar samma.

Charles Hugh Smith skrev i förra veckan om The Economic Cataclysm Ahead. Han är lite extra intressant för många kollapsologer är tydligt till vänster, men Smith är mer till höger, vilket visar att det här inte handlar om någon slags allmän vänster-dystopism.

Om du kommit till den här postningen utan att ha läst så mycket annat på bloggen så vill jag bara upplysa om att det är absolut inte så att Covid-19 orsakar kollapsen, det är bara en utlösande faktor som kombineras med allt det andra jag skrivit om här.

Folkhälsomyndigheten går emot internationella experter: ”låg risk för spridning hit”

I flera veckor nu har jag twittrat om att Folkhälsomyndigheten påstår att risken för att coronaviruset (ncov-19) sprids till Sverige är ”mycket låg”. Igår kom en ny intervju med samma budskap. Samtidigt som internationella experter pratar om att smittspridningen över världen inte kommer att gå att hindra (fler källor till detta finns i min twitter).

Jag hörde Chris Martenson rapporter på YouTube i januari och såg samtidigt att Kina, en av världens skickligaste kontrollstater, inte lyckades begränsa smittan. Trots totalt utegångsförbud i stora områden. Och tänkte att det här viruset kommer att kunna sprida sig över hela världen, vare sig vi vill eller inte. Det enda som skulle kunna lyckas är om man helt stänger ett lands gränser, med militär utposterad, vilket vore näst intill omöjligt i vår connectade värld.

Den mest slående nyheten för mig har varit att den expert som BBC valde att intervjua, professor Neil Ferguson, säger att han uppskattar att ungefär 25 % av sjukdomsfallen utanför Kina blivit upptäckta. Det finns alltså ett mörkertal på ungefär 75 % – där smitta pågår oupptäckt i denna stund. Det är ju åtminstone i Sverige endast i fall där sjukvården möter en patient med lungsymtom och det finns en koppling till Kina då man börjar kolla efter viruset. Det är fullt möjligt att någon kommit från Kina, smittat t.ex. en taxichaufför, som smittat sin partner, och smittan har spridits, och denna smittkedja kan fortsätta ett bra tag tills någon kommer med en allvarlig lunginflammation till sjukvården och de får för sig att testa för viruset.  Och någon gång kommer smittan att ha hunnit föröka sig så mycket att det är omöjligt att hejda spridningen, den har tagit över ett helt samhälle, en kommun eller liknande, och kanske börjat sprida sig till grannkommunerna. Man kan smitta utan att ha symtom och smittan sprids lätt vid exempelvis taxiresor och liknande. Den stora spridningen på kryssningsfartyg är exempel – hade vanlig karantän på rummet räckt, hade fallen varit betydligt färre.

Jag som lekman kan inte se att det kommer att gå att hejda smittan, men om folkhälsomyndigheten har några förklaringar till sina bedömningar så vore jag otroligt intresserad av att höra dem. Jag har faktiskt efterfrågat dessa vid en kontakt via Twitter.

Det som gör att jag vill skriva detta är att vi kommer att möta ett antal svåra kriser de närmsta åren. Coronaviruset är bara början. Snart kommer en svår lågkonjunktur med trolig finanskrasch. Dessutom tyder vinterns skogsbränder i Australien på att vi kommer att få se accelererande problem med klimatförändringar också.

I denna svåra utveckling kommer allmänhetens tilltro till myndigheterna att sättas på prov. När tilltron har urholkats tillräckligt närmar vi oss ett kollapsläge, där människor slutar utföra sina plikter, slutar följa lagar och gå till sina jobb. Därför är det utomordentligt allvarligt med denna slapphet att Folkhälsomyndigheten vecka efter vecka upprepar sina budskap om ”ingen anledning till oro”.

Anteckningar från finanskraschen

I det här inlägget tänkte jag löpande skriva ner lite observationer och funderingar om ekonomin och finanssektorn under denna ytterst svåra period när någon dag bubblan måste spricka.

15 jan -20

Läser på twitter att Federal Reserve överväger att börja låna ut pengar direkt till småbanker och hedgefonder. Detta är i linje med vad kritikerna av pengatryckspolicyn (QE/nollräntan) sagt länge – att paniken kommer att öka när konjunkturen går ner och centralbankerna kommer att bli alltmer desperata att undvika att bubblan spricker.

Jag påminner om att hedgefonden Long Term Capital Management kollapsade 1998 som ett förspel till krisen 2000. Hedgefonder är högriskbolag som satsar hårt och hoppas vinna stort. När det går bra kan de tjäna enorma summor, samtidigt som de också är väldigt utsatta när det går dem emot.

Repokrisen fortsätter. Federal Reserve hade från början lovat att pengatryckspolicyn skulle vara ett tillfälligt sätt att få igång ekonomin efter finanskrisen 2007-8, men sen blev den alltmer permanent. Nu verkar det som att de känner att de behöver tillföra marknaden stora mängder pengar hela tiden, men de vågar inte kalla det QE längre, för det skulle kunna urholka förtroendet på marknaden, så därför så blir det i form av repor. Men de verkar ändå oroliga att tillskotten av pengar i form av repoutlåning inte räcker.

Kan rekommendera Sebastian Sienkiewicz blog för dem som vill ha mer detaljerad information om detta, han förklarar också på lekmannaspråk vad repokrisen innebär. Tuomas Malinen är Docent i ekonomi i Helsingfors och hans twitter och blogg kan också starkt rekommenderas; han känns som pojken i kejsarens nya kläder, den enda ekonomen som säger som det är, att det håller på att gå åt skogen rejält.

17 jan 2020

Läser på Twitter att 40 % av de amerikanska företagen inte går med vinst. Detta säger något om omfattningen av krisen. Dessa 40 % skulle alltså gå med omkull om tillgången på krediter skulle strypas. Dessutom skulle många andra företag gå under eftersom dessa företag också är kunder till andra.

Dessa siffror är såklart inte exakta, men de ger ett hum om omfattningen av problemen.

Jag ska erkänna att det kan vara lite svårt att förstå hur energikrisen omvandlas till den här pengatryckspolicyn och bubbelekonomin, även för mig som läst ekonomi på högskolan. Jag håller på och jobbar på ett blogginlägg för att försöka förklara detta. En fantastiskt välskriven artikel som sammanfattar kollapsproblematiken och också förklarar sambandet mellan skuldekonomin och energiläget är Economics for the future – Beyond the superorganism av Nathan Hagens – rekommenderas starkt.

22 jan 2020

Den här grafen tycker jag väldigt bra sammanfattar mitt huvudargument om finanskrisen här på bloggen.

Den är tagen från Sebastian Sienkiewicz bloggpost om 1919 som centralbankernas år.

Det borde gå att se mönstret: I samband med varje lågkonjunktur (gråa områden) så har Federal Reserve sänkt räntan och på så vis stimulerat ekonomin. Det är bara att det blivit som en nedåtgående trappa, nu har vi slagit i botten så att det inte gått att sänka mer. Det är inte bara räntan som använts som stimulans, från 1980-talet och framåt har de finansiella marknaderna avreglerats och olika ”hämmande” regler har ändrats och tagits bort. Exempelvis har de nya reglerna om kapitaltäckning Basel II och Basel II lett till att bankernas kapitaltäckningsgrad idag är väsentligt mindre än innan.

På vanlig svenska har man gjort olika trix för att sänka räntorna och öka tillgången på kapital för både företag och privatpersoner. Detta stimulerar ekonomin på kort sikt, men leder till ökade risker på längre sikt. Framförallt går det inte att bygga en ekonomi i all oändlighet på ständigt ökande lån.

Nu har nivån på lån och risker blivit så stor att det är som sista omgången i kortspelet svarte petter – många aktörer verkar bli nervösa och centralbankerna tvingas till allt större ”injektioner” av pengar på marknaden för att inte bubblan ska spricka. Samtidigt som tillväxten sjunker och vi är på väg in i en lågkonjunktur, vilket ökar riskerna i systemet, eftersom det är tillväxten som ska betala exempelvis räntor på alla lån som finns ute.

28 jan 2020

Sedan några dagar är det uppenbart att vi står inför en pandemi. Svenska media har ännu inte detta som huvudnyhet (SVT hade igår en avliden basketstjärna som huvudnyhet på websidan). Och svenska smittskyddsexperter säger att det inte finns någon anledning till oro. Det talas om ”enstaka fall” men det finns idag starka misstankar om att viruset smittar innan en person märkt några symtom, vilket skulle göra det ytterligt svårt att hindra en global spridning.

Utifrån de bilder som kommit ut från kinesiska sjukhus finns verkligen anledning att vara orolig för hur detta kommer att drabba mänskligheten i termer av lidande och död.

I nästa steg kommer viruset att drabba världsekonomin mycket hårt och det bekymrar mig att våra högutbildade och välbetalda journalister inte har modet att se allvaret i detta. Den ekonomiska krisen har i sin tur hög risk att leda in till en krasch eller kollaps.

Skrev en bloggpost om detta: Kan Wuhanviruset leda till en samhällskollaps?

31 jan 2020

Wuhan är tydligen helt nerstängt nu, inga människor på gator eller i affärer, skolor etc. Samma med ett stort antal drabbade städer i Kina. Ändå stiger siffrorna på antalet drabbade. Igår stoppade många stora flygbolag flighterna till och från Kina. Detta kommer säkert få oss i Europa att känna oss tryggare. Är tveksam till om man ändå kommer att få viruset att stanna inom Kinas gränser.

Allt tyder alltså nu på att viruset kommer att ha enorma ekonomiska konsekvenser. Stora delar av Kina är helt nedstängda. Konsekvenser som vi inte kan överblicka men allt tyder på att det kommer att bli förödande.

1 feb 2020

En förutsägelse som jag tycker verkar trolig är att när ekonomin, finanssektorn och bankerna börjar knaka i fogarna (beroende på bland annat att Kina är nerstängt), så riskerar viruspaniken göra samhällsutvecklingen mycket mer lättantändlig. Det kommer spridas budskap i tidningar och så om att man behöver bunkra mat och förnödenheter och i värsta fall lämna städerna. Då ligger det närmre till hands att springa och ta ut alla sina pengar från banken om det uppstår osäkerhet kring bankerna. Vilket kan resultera i en s.k. bankrun, en kris där banken går omkull pga att alltför många människor samtidigt tar ut sin insättningar.

5 feb 2020

Nu börjar det krypa fram att det är sannolikt att det finns oupptäckta smittvägar utanför Kina. I Sverige gäller dock fortfarande Folkhälsoinstitutets bedömning att det är mycket osannolikt att viruset skulle komma att spridas i vårt land.

Min mardröm är att hela världsekonomin kastas in i en lågkonjunktur och samtidig finanskris på grund av att hela Kina nu är nedstängt, med stora följdverkningar i andra länder. Samtidigt som jag tror att panik kommer sprida sig när virusutbrotten kommer allt närmare. Jag tror att paniken kan komma att accelerera på ett farligt sätt om lågkonjunktur, finanskris och pandemi närmar sig samtidigt. Allmänheten, finansmarknadens aktörer och politikerna kan få svårare att fatta sansade kloka beslut, med katastrofala följder. Cypern hade exempelvis en bankrun, där alla tog ut sina pengar samtidigt, till följd av att någon politiker i Bryssel hade råkat säga att det var möjligt att alla inte skulle få ut sina pengar när bankerna gick i konkurs. Den typen av kedjeeffekter när en politiker i ett stressat läge säger något överdrivet vilket fångas upp av media och allmänhet och leder just till de panikreaktioner man inte vill ska hända blir troligare ju mer stressen i samhället ökar.

Det är sedan i sin tur den typen av panik som kan leda in i en kollapsutveckling där allmänheten förlorar förtroendet för samhället och myndigheterna. Jag ser det till exempel som mycket olyckligt att Folkhälsoinstitutet så envist håller fast vid bedömningen att risken för smitta i Sverige är ”mycket låg”, detta kommer att kunna leda till ett misstroende mot samhället och myndigheterna i ett läge där det är av avgörande vikt att vi håller ihop och samarbetar.

Jag noterar också att Kinas börser föll kraftigt i måndags men att de vände uppåt igår och idag tillsammans med den övriga världen efter kraftiga tillskott av ”likviditet” (pengatryckning). Att en av världens största ekonomier, Kina, kommer vara i princip helt nedstängd i månader och börserna ändå går uppåt, visar att börserna är inne i ett läge av total avsaknad av verklighetskontakt.

Jag går omkring i min lilla värld mellan bostaden i förorten och psykologmottagningen i Stockholms City och förundras över att världen ser ut precis som vanligt samtidigt som alla dessa tecken säger att vi lever i någon slags yttersta dagar.

13 feb 2020

Ända sedan Donald Trump kom till makten har jag gått med känslan av att leva i vår civilisations sista suck. Hans person är verkligen som en ikon för de sämsta sidorna i industrisamhället. Den totala självgodheten, grandiositeten, brist på långsiktiga värderingar, en total kortsiktigthet. Det mesta han säger känns som en papegoja som upprepar ”jag, jag, jag”. Åker runt i världen och konsumerar makt, nöjen, kändisskap och kvinnor . Allt som hotar den uppblåsta självbilden möts med hot och mobbarspråk.

Och just nu känns det som att leva i den sista sekunden av den sista timmen. Ett dödligt virus håller på att lamslå världen. En uppskattning baserad på ny forskning säger att det är 10-20 gånger dödligare än vanlig influensa. En konferens i Barcelona ställdes in pga oron för viruset. Fabriker i Kina och Korea är helt nedstängda. Jag hör ingenting som tyder på att smittspridningen skulle minska, undrar hela tiden vad folkhälsoinstitutet har för skäl för att tro att sannolikheten är ”mycket låg” för att viruset ska komma hit.

Och samtidigt trycks det pengar som aldrig förr och börserna världen över har all-time-high.

Vi är alltså i ett läge där världsekonomin inte klarar av minsta hack nedåt i BNP-utvecklingen, för ekonomin är så uppblåst med lån att det blir kris genast om något går dåligt. Och nu kommer en rejäl nedgång i Kina, det land som under ett antal år drivit världsekonomin framåt genom att köpa resor, bilar, elektronik och så vidare. För tillfället skulle jag uppskatta att BNP i Kina är mer än halverad. Och allt tyder på att smittan inte kommera att kunna hållas inne bara i Kina.

Och ändå så går börserna uppåt! Det här kan bara inte sluta väl.

Tillägg: För att vara tydlig: Kinesiska centralbanken gjorde ett stort tillskott av pengar på måndagen som gjorde att börserna inte störtdök. Även Federal Reserve fortsätter med sina stora Repo-operationer som mer och mer ser ut som desperata försök att undvika att börserna faller. Man kan se hur tunnelseendet ökar gradvis när stressen och problemen accelererar.

Gillar Chris Martensons kommentar:

23 feb 2020

Den här känslan av overklighet bara ökar och ökar. Mark Trent nedan har samma känsla som jag – vi befinner oss på Titanic, och har kolliderat med ett isberg, och det enda man märker är att orkestern spelar och spelar.

Det är nu helt otvetydigt att coronaviruset kommer att innebära en enorm påfrestning för världsekonomin. Eftersom smittan nu härjar även i ett antal grannländer till Kina är det omöjligt att tänka sig att den inte kommer att sänka världens samlade BNP för 2020 med flera procentenheter. Fabriker världen över får nu brist på insatsvaror från Kina, vilket kommer att påverka produktionen under en längre tid. När vi redan innan var på väg in i en allvarlig lågkonjunktur.

Och Folkhälsomyndigheten fortsätter att påstå att ”risken är mycket låg” att smittan kommer hit. Och det är fortfarande i stort sett inga rubriker i media om att vi är på väg in i en totalkris.

De sista dagarna har jag funderat mycket på risken för bankruns och hyperinflation. Som psykolog ser jag en stor risk att vi nu har förutsättningar för denna typ av panikfenomen. Befolkningen i Europa och USA har känt sig så säkra och trygga sedan andra världskriget tog slut. Och nu kommer det ett elakt virus som inte vår avancerade vetenskap rår på. Och snart kommer garanterat guldpriserna att skjuta i höjden, något vi inte varit med om på länge heller. Dessa två händelser tror jag många kommer att uppfatta som att vi nu lever i en ny era av osäkerhet och instabilitet, och då blir risken att man inte vill ha pengar på banken större. Alternativt att man inte vill ha kontanter heller, och väljer att köpa vad som helst för sina kontanter, hellre än att ha dem i plånboken. Vilket drastiskt ökar risken för hyperinflation och/eller bankruns (när en stor del av kunderna tar ut sina pengar samtidigt från banken, så att den går i konkurs). Dessutom kommer själva nedstängningarna av samhället som myndigheterna vidtar, de kommer att leda till ökad hamstring av dagligvaror etc.

Kanske är det så illa att de senaste årens pengatryckande har lett till ett läge där det bara krävs en trigger av det här slaget för att det ska uppstå hyperinflation. Att skapa ”likvididitet” på det här sättet och sänka räntorna till noll procent är något man inte gjort förut i världshistorien, och därför är det ingen som kan veta vilka riskerna är.

6 mars 2020

Den här veckan har verkligen allt brakat loss. I helgen tömde Brommaborna sitt City-gross på basvaror. Troligen första gången på många årtionden som sådan allmän hamstring utbryter i Sverige. Denna helg kommer säkert bli värre (är fredag idag). Noterar att jag förra gången citerade en Mark Trent som liknade situationen vid Titanic ögonblicket innan alla springer mot livbåtarna. Och nu kan man redan se paniken sprida sig.

Och i tisdags sänkte Federal Reserve räntan med en halv procentenhet, något de bara gör i yttersta nödsituationer, såsom vid förra finanskrisen -07-08. Börsen reagerade denna gång inte med glädje på att få tillgång till billigare pengar, utan på den dramatiska undertexten, att läget är allvarligt. Ett rejält kursfall, alltså.

Europeiska bankaktier faller kraftigt, ca 25 % på någon vecka.

Folkhälsomyndigheten erkände äntligen att risken för smittspridning i Sverige inte är ”mycket liten” som de hävdat alltsedan coronaviruset började spridas.

Tyckte det också var intressant att Indien för någon dag sedan bestämde sig för att sluta exportera en lista av 26 olika läkemedel, bland annat smärtmedicin och antibiotika. Detta ger en vink om vilken typ av utmaningar som ligger framför oss. Om inte varor och reservdelar tar slut för att något i själva logistikkedjan fått problem med viruset, så finns risken också att enskilda länder kommer att vilja ”hamstra” och behålla varor för sig själva i ett krisläge.

Jag tror att när allmänheten i Sverige börjar hamstra mat så har vi passerat en barriär. Den enskilde medborgaren litar inte längre på samma sätt på att samhället ställer upp och ser till att Konsum och Ica hela tiden är fulla med mat. Hur kommer allmänheten att reagera när den nås av nyheten av att guldpriserna håller på att nå nya rekord dag för dag? Eller att våra stora banker i Europa är helt insolventa? Jag ser en stor risk för att vi nu ser ett fall från att medelsvensson känt sig extremt trygg och omhändertagen, till att alla snart känner att det enda de kan göra är att ta hand om sig själva och de sina i en väldigt otrygg och snabbrörlig värld. Och denna omsvängning kommer att få stora konsekvenser när vi ska försöka hämta oss från samtidigt virusangrepp och svår lågkonjunktur. Min gissning är alltså att vi när som helst kan se bankruns, att en massa människor samtidigt vill ta ut sina pengar från banken. Eller valutakriser, där man på samma sätt en masse växlar sina pengar till en annan valuta, eller köper guld.

Centralbankerna har genom att tillföra ”likviditet”, pengar lyckats hålla volatiliten på marknaden, svängningarna, på en låg nivå i mer än tio år nu. Man har varit säker på att börsen och bostadsmarknaderna gått upp i sakta mak. Nu ser vi motsatsen, allt detta kommer att svänga och kränga som aldrig förr. Jag hoppas att jag har fel, men jag är rädd att detta hotar hela samhällssystemet.

Ett annat sätt att säga detta är att vår värld kan beskrivas som ett komplext system och att nu har vi ekonomin som kraschar, coronaviruset stör mänsklig aktivitet på alla plan och det mänskliga psyket kommer att ta en hel del stryk, och när dessa delsystem samverkar riskerar systemet att triggas in i ett mycket problematiskt läge. Lägg till detta att vi de senaste åren har sett alltmer dramatiska effekter av den globala uppvärmningen, vilket till exempel skulle kunna bidra till brist på mat när skördar slår fel.

Kan rekommendera Nafeez Ahmeds artikel Coronavirus, synchronous failure and the global phase-shift som tar upp hur viruset triggar olika problem på systemnivå.

12 mars 2020

Förra veckan var helt galen och vad ska man säga om denna? Börsras på tvåsiffriga tal typ varje dag.

Börjar ge upp alla tankar att hitta något slags reda i allt det här. Total viruskollaps i Italien, och mycket tyder på att Sverige är på väg ditåt. En stor del av Europa och USA är nog som Italen om 1-2 veckor. Samtidigt som marknaderna är helt i olag.

Går nog och väntar på lite större kraschartade grejer, typ att Tesla eller något storföretag går under. Netflix ligger nog också rätt bra till. Och massa andra.

Tror kollapsen ligger ganska nära. Känns liksom så.

Har börjat tvätta dörrhandtagen på kontoret med klorin flera gånger om dagen så jag uppfyller min medborgerliga plikt i detta. Om det nu är någon tröst. Känns rätt uppgivet, det hela.

17 mars 2020

Vi är bara två veckor in i att marknaderna reagerar på corona-krisen och redan lanserar stater och centralbanker enorma stödpaket. Lån till företag etc. annonserades igår och idag. Fed har gjort två paniksänkningar av styrräntan på bara några dagar.

SAS permitterar 90 % av sin personal. Och detta är bara en liten början. Typ de första 100 metrarna av ett marathonlopp. Det kommer såklart att bli enorma effekter av krisen i rese- och nöjesbrancherna. Bilbranchen och elektronikbranchen kommer att lida enorma smällar också. Och bankerna. Och fastighetspriserna. Och statsfinanserna. Och så vidare. Vi kommer att få se kvartalsrapporter från första kvartalet januari-mars. Som visar röda siffror. Och kvartal 2 och 3 och sen helåret.

Och nu pratas det om att det snart kommer helikopterpengar, gratis pengar till alla i USA.

Vi står alltså inför en situation där ekonomin börjar krympa avsevärt. Tillväxten stannar och börjar gå kräftgång. Och det enda staterna kan göra är att trycka upp mer och mer pengar och dela ut. Det säger sig självt att detta kommer att krascha på något sätt. Om inte annat så kommer människor en dag inse att det finns för mycket pengar och för få saker att köpa för dem, vilket kommer att leda till att de förlorar sitt värde.

Från åttiotalets avregleringar till den här veckans panikartade stimulanspaket går en röd tråd: Att genom ständigt ökande krediter och nytryckta pengar uppräthålla illusionen av att vi fortfarande är en civilisation som går framåt.

25 mars 2020

Nu regnar det olika räddnings- och stimulanspaket i hela världen. Centralbankernas balansräkningar går uppåt och uppåt. Och fortfarande är vi långt från att coronaviruset har nått sin topp och börjat avta. Många av de långsiktiga konsekvenserna väntar vi fortfarande på såsom storföretag som går i konkurs eller att fastighetsmarknaderna går nedåt när en stor del av köparna förlorat jobbet.

Det känns trist att säga ”vad var det jag sade” men det här är ungefär den utveckling som många har varnat för, åtminstone sedan pengatryckningspolicyn, QE, började permanentas efter sista finanskrisen, 2007-8. När räntorna har varit nere kring noll i flera år nu så finns ingen ammunition kvar att hantera en nedgång med. Och coronakrisen är ett riktigt knockoutslag mot ekonomin, hela branscher är utslagna på obestämd tid framöver.

Idag gick Magnus Henrekson ut och föreslog 100 miljarder i månaden för att rädda permitterade restauranganställda och liknande. Visst, vill man tro att man kan rädda ekonomin så är det såna åtgärder som ”behövs”, men samtidigt har vi nu blåst upp en enorm skuldbubbla i världsekonomin under årtionden och någon dag kommer det inte att hålla längre.

Och det är enorma obalanser på alla finansiella marknader. Flera bolag och ETF:er som håller på med kommersiella fastigheter håller på att krascha. Det finns knappt guld att köpa för dem som vill det. Aktiemarknaderna svänger med tiotals procent upp och ner per dag.

Och i USA pratas det mer och mer om att ge gratis pengar till alla, s.k. helikopterpengar. Det är som att coronan orsakar enorma förluster, som hål i ekonomin, och det bästa man kan hitta på i det här läget är att trycka nya pengar och stoppa in i de där hålen.

Det är bara risken att detta leder till ökad inflation.

Min gissning är att när människor i det här krisläget får mer pengar så kommer de att:

  • Betala av på sina lån
  • Köpa förnödenheter, daglivaror, toarullar etc.
  • Köpa guld och andra bra-att-ha saker i krissituationer.

Det är alltså svårt att veta att helikopterpengar verkligen kommer att stimulera ekonomin. Går en stor del av pengarna till daglivaror så kan detta lätt utlösa inflation inom detta område. Köper folk guld och sånt kan detta leda till ett race där man mer och mer försöker göra sig av med valuta – något slags guldrace.

Så även om det också regnar smarta förslag och goda tillrop i det här läget så ser jag inte så mycket annat än att vi snabbt går mot en kollaps av något slag. Tre tänkbara scenarion är:

  1. Euron bryts upp. Italien, Spanien och Grekland har redan svaga ekonomier och nu har de också coronan att slåss med. Kommer Euro-samarbetet att klara detta? Konsekvenserna av om det bryts är fasansfulla och oöverskådliga. Kommer regioner såsom Katalonien och Skotland att förklara sig självständiga? Kommer några av konflikterna från första och andra världskrigets dagar att komma i dagen igen? Kommer det globala finansiella systemet att klara en sådan utveckling?
  2. Helikopterpengar och accelererande lånespiral gör att allmänheten blir mindre och mindre intresserade av att inneha sedlar och pengar – valuta. Detta gör det omöjligt för staterna att fortsätta låna pengar på det sätt som de kunnat göra länge nu. Bankerna får såklart också väldigt svårt. Stor risk för systemkrasch.
  3. Något slags systemfel som gör att det hela en dag bara inte funkar. Ett exempel som är fullt tänkbart är att alltför många banker kommer på obestånd samtidigt, vilket gör att elektroniska betalningar inte fungerar, alltså kortbetalningar och internetbanker. Detta skulle snabbt kunna leda till att samhällsväven helt brister, människor känner sig nödgade att helt ta ansvar för att skaffa sig mat osv.

Det här är såklart bara några scenarion som jag går och funderar på ibland. Det handlar om så komplexa system att det är här helt omöjligt att förutsäga var det kan brista, det kan lika väl bli något helt oväntat ställe. Coronakrisen visar väl just detta, att vårt samhälle har en otrolig sårbarhet inför det oväntade.

31 mars 2020

Några veckor var jag helt inne i att på Twitter följa virusets utveckling. Jag lyssnade på varje daglig uppdatering av Chris Martenson och skrev upprörda twitterinlägg om att Folkhälsomyndigheten inte verkade fatta vad som höll på att hända. De senaste veckorna har jag känt jag en massa trötthet och hopplöshet.

Det som händer inom ekonomi och finansvärlden är som en mytisk metaforisk bild av vårt samhälles tragik. Vi har ett enormt problem: Ett virus som tvingar oss att välja mellan att skydda allas hälsa, och stanna inne, och å andra sidan fortsätta med det ekonomiska maskineriet. Vi våndas och olika länder väljer olika vägar. Samtidigt som ekonomin börjar gå alltmer på knäna. Den maskin som drivit fram vårt så kallade välstånd börjar hacka och hosta. Och vad gör makten och politikerna: De kör desperat på med samma saker som de gjort de senaste årtiondena. Men i massor, enorma massor. I stort sett alla industriländer har under de senaste veckorna gått ut med stöd- och stimulanspaket på i storleksordningen 10-25 % av BNP.

Det är som att vi tror att om inte problemet kan lösas med pengar så ska vi lösa det med ännu mer pengar.

Som jag har skrivit här på bloggen så har en sak verkligen övertygat mig om att vi är på väg mot en kollaps, varit pengatryckspolicyn, QE, att centralbankerna blåser upp mängden lån i ekonomin via en slags monopolpengar som digitalt skickas till bankerna. Alla ekonomer vet att centralbanker inte förväntas trycka extra pengar för att lösa problem, men ändå så har man i 12 år inte lyckats stoppa detta, utan behovet av pengar verkar snarast öka, även under de år då man sagt att det råder god konjunktur.

Nu är det som att allt man hör om världen och ekonomin skriker ekonomisk nedgång. Och samtidigt ökar världens lån och pengar trycks i en allt mer accelererande takt. Vilket inte stoppar nedgången, ska det sägas, den fortsätter och fortsätter.

Jag tycker inte att man behöver vara särskilt konkret vad gäller detaljerna hur det kommer sluta. Handel, ekonomi och finanser är som blodomloppet och energiförsörjningen till hela vårt samhälle, när de kraschar så kraschar vi.

Jag ser med medkänsla på dem jag ser på gatan – alla medelsvensons som naivt tror att den här krisen snart går över och så återgår allt till det vanliga. Jag ser allt det vackra som vi byggt upp i vårt välfärdssverige som knappast kommer att stå kvar om tio år. Jag ser de riktigt fattiga på snabbköpet i min betongförort. Som köper falukorv när det är rea, 10 kr styck. Hur ska det gå för dem i den här utvecklingen?

En väldigt sorglig vision av framtiden, jag kan inte hjälpa det.

7 april 2020

Finansministern Magdalena Andersson intevjuad i TV:s nyheter förra veckan. Huvudbudskapet var ungefär att ”vi kan låna, vi har ”sparat i ladorna”, därför är vi trygga”. Det var som att hennes kropp inte utstrålade minsta spår av oro eller ångest över läget i världen. Det kändes nästan overkligt.  En enorm turbulens på världens finansmarknader, ett otroligt volatilt och bräckligt läge. Men hennes lugna utstrålning och orden sammanfattar ungefär den här eran som vi lever i: ”vi kan låna, allt kommer att gå bra och fortsätta som förut”. Och jag tror som sagt att det är just den otroliga mängd lån som finns i världen som gör den så otroligt instabil idag. Och att Sverige nu lånar stort gör knappast läget bättre, inte för världen och inte för Sverige.

Vi ser nu ungefär det som kollapsintresserade sagt i många årtionden. Hur vårt samhälle är sårbart för att det är så komplext och ihopkopplat globalt. Förra veckan kom nyheten att det var svårt med leveranser av ägg för att det inte fanns tillräckligt med äggkartonger. Sådana problem ser vi överallt nu. Brist på ansiktsmasker. Indien och andra som stänger av export av mediciner, och nu börjar länder lägga upp lager med mat också.

7 september 2020

Oj, jag började detta som att det skulle handla om finanskraschen – men så kom Covid och allt gick i raketfart. Nu står vi plötsligt inför:

  • Kaos och stor risk för våldsamheter i samband med presidentvalet i USA i höst. Demokratin och rättsstaten kommer troligen att sättas mer och mer ur spel, oavsett vem som vinner. (Se vidare på min Twitter och i andra inlägg här på bloggen om detta)
  • Allt fler rapporter om problem med matförsörjningen i olika delar av världen
  • Börsen är på all-time-high samtidigt som vi kommer att se en BNP-nedgång på ca 10 % nästa år – det pratas (äntligen) allt mer om centralbankernas pengatryckande som varit på rekordnivå sedan viruset slog till. Svårt att tro att det inte kommer att sluta i något slags svår krasch av något slag.

Ska försöka skriva något om Q-anon snart, som verkar vara på väg att få ett stort inflytande över utvecklingen i USA. Det är vanligt att konspirationsteorier seglar upp och får stor popularitet under kriser och nedgångsfaser i människans historia.

Ursäkta att jag skriver lite kort och summariskt. Kollapsen verkar vara i full gång alltså, och som vanligt är det ingen som skriver eller pratar om detta, samtidigt som jag tror att allt fler känner på sig på något sätt att det är något som håller på att gå väldigt fel.

Rekommenderar alla att börja planera för återgången till bondesamhället. Det kan låta dramatiskt, men kan vara så enkelt som att köpa hem lite fröer, odla lite på tomten eller balkongen. Eller be att få plantera lite i någon väns trädgård. Kreativitet och ”tänka utanför boxen” kommer att vara helt avgörande den närmsta tiden.

2 oktober 2020

Idag fick vi veta att Donald Trump fått Covid. Känns på något sätt skönt att Universum skänker oss lite absurd humor mitt uppe i allt elände. Han som är expert på att håna sjuka, ”svaga” och drabbade.

Mer och mer press på marknaderna när ekonomin saktar in. Vi hör om länder, företag och regioner som närmar sig ruinens brant.

Den här civilisationen lever nu helt på gamla meriter. I stort sett inga i den rika delen av världen minns några riktiga krisår (med undantag för befolkningen över 80 år). Så alla tecken på att det kan gå fel är lätt att skaka av med påståendet att ”det här fixar vi”. Vare sig det gäller att världens billiga, lättillgängliga olja är på väg att ta slut, eller att ekonomin just nu drivs helt och hållet av skuldsättning och pengatryckning.

Jag ser det som en psykologisk process där kombinationen av brist på erfarenheter av verkliga umbäranden och att vi nu levande har fått se alla dessa under som industrisamhället skapat, har lett till en helt enastående hybris. Aldrig har nog människan överskattat sin styrka och sin förmåga som just nu.

6 april -21

De senaste veckorna har räntebärande papper (obligationer) sjunkit dramatiskt – ett tecken på att marknaden är rädd för inflation. En stor aktör, Archegos har kraschat. Läget är så allvarligt att chefen för Europeiska centralbanken sett sig nödgad att gå ut och försöka prata marknaden tillrätta.

Som sagt, vi har aldrig sett ett så komplext system krascha förut som världsekonomin nu på 2020-talet. Så ingen kan veta hur det hela kommer att gestalta sig. Men dessa tecken på ökande inflationsförväntningar är tydliga signaler på att en krasch kan vara på gång.

9 juni -21

Fick brev av Google häromdagen, jag använder en av deras tjänster för att ha koll på hur mycket den här bloggen läses. Antalet klickningar på postningen ”Risk för allvarlig finanskrash 2021” har ökat med 729 %. Såklart att när människor mer och mer tänker att det kan krascha, så ökar detta sannolikheten att det förr eller senare gör det.

Samtidigt har vi det senaste året sett en hel del rapporter om problem med distribution av mat. Och flera viktiga råvaror har stigit kraftigt i pris på senaste tiden. Och det är sån brist på halvledare i världen att det börjar påverka industriproduktionen. Och som jag nämnde i den senaste postningen kommer det från olika ställen i världen hela tiden om stigande inflation.

Och för någon månad sedan kraschade Bitcoin och andra kryptovalutor, kanske ett tecken att kraschen börjar med en av de mest riskfyllda tillgångsslagen.

Nyligen skrev Affärsvärlden om risken att Riksbankens agerande blåser upp bubblor på fastighetsmarknaden. Det är väldigt svårt för mig att förstå att ekonomer kan vara bekväma och lugna med hur mängden lån i ekonomin har ökat de senaste åren. En ekonom på Världsbanken skrev faktiskt i januari 2020 en artikel med titeln Why the recent debt buildup is a concern, och det  var innan den stora explosionen av lån som följde med coronan.

Kan rekommendera David Korowicz som är en riskforskare och verkar allvarligt oroad för något slags kollaps när alla industrisamhällets system försvagas av energibrist, komplexitet, brist på tillväxt, etc.

En av de mer näraliggande riskerna är inflation, som kan leda till att räntorna höjs, och med en extremt skuldtyngd världsekonomi skulle detta snabbt kunna få katastrofala konsekvenser. Företag som går i konkurs, fastighetspriser som faller, dominoeffekter när detta gör att bankerna får det svårare och kanske börjar strypa utlåningen.

Det känns lite som lugnet före stormen just nu. Det faktum att riskerna i ekonomin bara ökar och ökar och media och politiker i mångt och mycket låtsas som att det regnar gör att riskerna känns ännu obehagligare. Jag är rädd att stora delar av samhället saknar mental förberedelse på hur det kan bli när kraschen blir verklighet.

Och samtidigt finns det de här grupperna såsom Facebook-gruppen Bojkotta Kontantfria Affärer, där misstro mot bankerna odlas och ledaren Anders Sydborg hetsar medlemmarna att ta ut sina pengar illa kvickt. Den misstron kan bli som ett fnöske i ett läge när det krisar. Det är just att människor i stor mängd människor samtidigt försöker ta ut sina pengar från bankerna som leder till riktigt katastrofala effekter i en krissituation. (kallas bankrun)

Varför vara orolig för Wuhanviruset?

Vetenskapsreportern Therese Bergstedt skriver på Svt:s hemsida idag ”Därför är jag inte rädd för coronaviruset – än”.

Det man åtminstone borde vara orolig för är ett stort kinesiskt virusutbrotts påverkan på världsekonomin där hela städer och industrizoner stängs ner i veckor och månader (skrev om detta igår också).

Jag tänker också såhär. Rimligen speglar de officiella siffrorna av antalet drabbade huvudsakligen dem som tagit sig till sjukhus för att söka vård (idag 4610 personer). Totala antalet smittade kan vara 30 000 eller 100 000 eller 300 000. Titta på den här kartan på spridningen idag:

Det har gjorts heroiska ansträningar för att stänga in smittan i staden Wuhan och i provinsen Hebei men man ser ändå att smittan har tagit sig över till angränsande provinser. I ett så tätbefolkat och fattigt land har jag svårt att tro att man kommer att kunna begränsa smittan till en viss provins, utan så småningom kommer merparten av den kinesiska befolkningen ha eller ha haft smittan. Viruset möter ju jungfrulig mark – inga människor är immuna i dagsläget.

Detta innebär att mängden smittbärare kommer att kunna öka hundrafallt eller tusenfallt. Det kommer alltså att komma allt fler smittade personer till olika flygplatser över hela världen. I dag fick vi veta att en person från Kina smittat en person i Munchen som sedan smittat ytterligare tre personer på samma företag. Detta kommer att upprepas hundratals gånger och för mig ser sannolikheten liten ut att man i längden kommer att kunna fånga in smittan varje gång. Det räcker ju att någon smittar sin partner, som är lärare, som smittar elever på sin skola, som smittar sina föräldrar, för att smittan snart ska vara utom all kontroll precis som i Kina (eller någon annan godtycklig smittväg).

Fallet i Bayern bevisar ju också att personer kan smitta utan att ha symtom på sjukdomen.

Och om det nu är så som Bergstedt påstår att vi har mer eller mindre vattentäta system här i den rika världen för att hejda smittan. Då finns ändå en överhängande risk att smittan fortsätter att spridas i fattigare länder och på något sätt förr eller senare tar sig in i Europa och USA.

– Deena Grayson är läkare, politiker och har arbetat med Ebola – har bra information på Twitter.

– Dr. Julie Gerberding har arbetat med SARS-epidemin och är också mycket oroad ”it’s beginning to look like the transmission pattern is pretty intense”